ECONOMICS,
Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ECONOMICS, Maejo University

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะเศรษฐศาสตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 กล่าวเปิดโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) การให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากตัวแทน/ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯ 2) การบรรยายพิเศษจากวิทยากร จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น บรัษัท ซุปเปอร์เรซูเม่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน),สำนักงานจัดหางานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และศิษย์ เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 3) กิจกรรมออกบูธรับสมัครงาน แนะนำบริษัทผู้ประกอบการจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาเป็นจำนวนมาก

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ และ Pitching ผลิตภัณฑ์  มิติพลิกโฉม 4.2/4.5 และประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ#2  ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SAMATI)
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ และ Pitching ผลิตภัณฑ์ มิติพลิกโฉม 4.2/4.5 และประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ#2 ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SAMATI)

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งเวลา 08.30 -15.30 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมภายในงาน • ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 20 แห่ง • ประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ECON BIZ#2 • food truck จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม • บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ผู้ประกอบการยุคใหม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเติบโตในปี 2023” • เสาวนา หัวข้อ “สร้างธุรกิจเป็นที่น่าจดจำด้วย Brand Awareness #ECONBIZ#2” • เสาวนา หัวข้อ “สร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน จากธนาคารออมสิน” • กิจกรรม Pitching จากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ทที่ QR Code ข้างล่างนี้ได้เลย หรือ E-mail : ensmju@gmail.com

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี .ดร.สุรชัย  กังวล  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเดินนำขบวนกับบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี .ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเดินนำขบวนกับบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี .ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมเดินนำขบวนกับบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะเศรษฐศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ นำโดย นายมงคล การดี   ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ นำโดย นายมงคล การดี ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ นำโดย นายมงคล การดี ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ครั้งที่ 45 ณ ห้องอินทนิล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมค้นหาความสำเร็จของคุณเพื่อเติบโตและเดินทางสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน
ร่วมค้นหาความสำเร็จของคุณเพื่อเติบโตและเดินทางสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขา) พื้นที่ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ คุณสมบัติ : ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา,อายุไม่เกิน 27 ปี,ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว,ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด สาขาป่าเหมือด ที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด สาขาป่าเหมือด ที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ ขอขอบคุณ บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด สาขาป่าเหมือด ที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม ในการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566