ติดต่อเรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


เบอร์โทรศัพท์ 053-875250  เบอร์แฟกซ์ 053-875252
เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 52090


อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน