ติดต่อเรา

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์. 053-875264 | โทรสาร. 053-875252 | อีเมล์ econ@mju.ac.th

pirate bay
make google map responsive