ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมากสุด

คณะเศรษฐศาสตร์ AUN-QA_version_4 (ไฟล์ pdf) (เอกสารประกอบการบรรยาย)
คณะเศรษฐศาสตร์ AUN-QA_version_4 (ไฟล์ powerpoint) (เอกสารประกอบการบรรยาย)