ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมากสุด

1.Expected Learning Outcomes (Template SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ)
คณะเศรษฐศาสตร์ AUN-QA_version_4 (ไฟล์ pdf) (เอกสารประกอบการบรรยาย)
3.Teaching and Learning Approach (Template SAR ระดับหลักสูตรและระดับคณะ)