Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสถานประกอบการ
11 เม.ย. 67

วันที่ 9 -11 เมษายน 2567 คณะเศรษฐศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธ์มณี รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะและการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจำรัส อุสา นายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมดังกล่าว และผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่กว่า 40 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ (Categories): WEB, การบริหารจัดการ, ความร่วมมือ, ประชาสัมพันธ์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร
Designed by umnarj