ประกันคุณภาพ

การศึกษา

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]
file icon คู่มือ CUPT QMSTooltip 01/13/2020 ฮิต: 82
file icon Flowchart AUN QAฮอต!Tooltip 07/25/2019 ฮิต: 131

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556(17 มิ.ย. 57)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2555

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2554

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้