Pim Kaewmanee

Research & Academic Work

Teaching

ความรู้เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์มหภาค

teacher

สาเหตุที่ทำให้คุณเห็นว่า... อุปสรรค..เป็นเรื่องน่ากลัว... เพราะ...คุณละสายตา...จากเป้าหมาย... “ไม่มีความลับที่จะสบความสำเร็จ มันเป็นผลจากการเตรียมการทำงานอย่างหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลว”

Coming Events