รายละเอียด ของ ผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
คุณสมบัติค่า
ชื่อผศ. ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์Kittawit Autchariyapanitkul.xlsx
ขนาดของไฟล์953.97 kB
ชนิดของไฟล์xlsx (ชนิดของไฟล์: application/octet-stream)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 06/24/2020 17:25
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต107 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/24/2020 17:25
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum