Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 2
4 เม.ย. 67

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวกาญจนา เขื่อนแก้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ พร้อมด้วยนางสาวสุภาภรณ์ ใจเฉียง และนางสาวมุทิตา ซิงห์ ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรฎาคม 2567 โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ (Categories): กิจกรรมคณะ, WEB, ประชาสัมพันธ์
Designed by umnarj