Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2567
25 เม.ย. 67

วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปี 2567 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 2) INVESTORY พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การลงทุน กรุงเทพมหานคร 3) บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากแหล่งความรู้จริง

หมวดหมู่ (Categories): WEB, กิจกรรมนักศึกษา, ประชาสัมพันธ์
Designed by umnarj