Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
มายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการเแพทย์ ให้บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นแก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์
10 ต.ค. 66

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ทางมายด์แล็บ คลินิกเทคนิคการเแพทย์ เข้าให้บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเบิกการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิเบิกตรง ประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง นอกจากนี้ ยังได้บรรยายให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ พร้อมแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีอีกด้วย

หมวดหมู่ (Categories): กิจกรรมคณะ, WEB
Designed by umnarj