Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
โครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล
5 ส.ค. 65

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล รุ่นที่ 1 บัญชีดิจิทัล ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 ณ โรมแรมราชพฤกษ์ ลานนา บูทีค เชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมอบรมทั้งหมด 19 คน

หมวดหมู่ (Categories): WEB, กิจกรรมวิชาการ, การบริการวิชาการ
Designed by umnarj