Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
"วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" คิดให้ครบ จบในแผ่นเดียว - สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2565
11 ส.ค. 65

ยังคงเข้มข้น "วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์" คิดให้ครบ จบในแผ่นเดียว จบกับผม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ #เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ #ปริญญาโท #ปริญญาเอก ประจำปี 2565 #พร้อมทั้งเรียนออนไลน์และห้องเรียนจริง BYE: Be with You Everytime รับสมัคร ป.โท เอก เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ที่แม่โจ้ @@@ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2565 เริ่มเรียน 21 พฤศจิกายน 2565 ด้วยแผนการเรียนที่เอื้อต่อคนทำงานมากขึ้น กับ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริงๆ

หมวดหมู่ (Categories): ประชาสัมพันธ์, รับสมัครนักศึกษา, บัณฑิตศึกษา, เศรษฐศาสตร์ประยุกต์, WEB
Designed by umnarj