Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
หารือแนวทางขยายการลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัยและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมไพธอน (Python)
23 พ.ค. 65

ผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ และ บริษัท easykidrobotic จำกัด เชียงใหม่ ร่วมกันหารือแนวทางขยายการลงนามข้อตกลงทางวิชาการจากระดับหน่วยงานสู่ระดับมหาวิทยาลัยและหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยการใช้โปรแกรมไพธอน (Python) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวดหมู่ (Categories): กิจกรรมวิชาการ, ความร่วมมือ, WEB, หน่วยงานภายนอก
Designed by umnarj