Loading...
ระบบข่าวกิจกรรมออนไลน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
act_title
หารือ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
24 พ.ค. 65

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบปะหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นสภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หมวดหมู่ (Categories): ความร่วมมือ, หน่วยงานภายนอก, WEB
Designed by umnarj