สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

 

“มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์”

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในราคาที่จับต้องได้

คณาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สาขาอาชีพรุ่นพี่ศิษย์เก่า