ติดต่อเรา

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50290

เบอร์โทรศัพท์ 053-875250

เบอร์แฟกซ์ 053-875252

econ.mju.ac.th@gmail.com