ระบบการจัดการธุรกิจพลังงานและการประกอบการกิจการพลังงาน (ด้านพลังงานแสงอาทิตย์)

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการธุรกิจพลังงานและการประกอบการกิจการพลังงาน (ด้านพลังงานแสงอาทิตย์)”
ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

📃📄📑วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางด้านพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับงานด้านการผลิตไฟฟ้า และระบบสูบน้ำ จากวิทยากรบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

💡องค์ความรู้ที่จะได้รับ💡
▶️ การเริ่มต้นประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทน จากบริษัท เอนจินิโอ จำกัด
▶️ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จากบริษัทสยามโซล่าร์เซลล์ จำกัด
▶️ เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบสูบน้ำ จาก บริษัท กรุนฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
▶️ พบกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอื่น ๆ

💸รับสมัครจำนวน 60 ท่านเท่านั้น (ฟรีอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)💸

**ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562**

สามารลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ หรือสแกนQRcode
https://forms.gle/GghsWWoMy1rMzesdA

เอกสารรายละเอียดโครงการอบรม สามารถโหลดได้ตามลิงค์นี่ หรือสแกน QRcode
https://qrgo.page.link/3Wf1d

ระยะเวลาดำเนินการในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562
สถานที่ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

📞☎️ติดต่อสอบถาม สำนักงานยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล เบอร์ติดต่อ 086-3660064
ผศ.กิตติกร สาสุจิตต์ เบอร์ติดต่อ 089-9988203 และ นส.โสภาวรรณ วงค์ปวงคำ (ไก่) 081-0276867