#ประกาศ รายชื่อช่างภาพอาสาที่ผ่านการคัดเลือก

#ไม่อนุญาติ ให้นำกล้องถ่ายภาพดิจิตอลทุกชนิด เข้าภายในงาน
(ยกเว้น กล้องจากโทรศัพท์มือถือ)
#เนื่องจาก ภายในงาน มีการบรรทึกวีดีโอเเละภาพนิ่งจากช่างภาพอาสาอยู่เเล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน ต่อทีมงาน เเละต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

#ประกาศ รายชื่อช่างภาพอาสาที่ผ่านการคัดเลือก
1.นาย วันชัย นวลผ่อง
2.นาย ธนาภัทร อุปวัฒน์
3.นาย พนธกร เหลี่ยมเคลือบ
4.นาย พฤติพงษ์ มุสิกอง
5.นาย ธนากร สุยาลักษณ์
6.นาย พล เมทา
7.นาย อนุชา ต๊ะพรม

ส่วนท่านผู้ไม่ผ่านคัดเลือก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
#ผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ติดต่อกลับทางเพจและรับบีฟงาน กติการในการถ่าย และลงภาพในโซเชียล ในเวลา 16.30น. วันที่ 25 กันยายน 2562
#ภายในงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม