รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2

งานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย" ภายใต้การถวายงานผ่านภาษา "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ในหัวข้อ "ให้การศึกษา มีค่าเท่ากับให้ชีวิต" ชิงทุนการศึกษากว่า 5,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนมหาวิทยาแม่โจ้ ในการประกวดในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือต่อไป

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้นที่ 2 (โซนด้านหลัง) ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (อาคารอำนวย ยศสุข) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ