วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จัดอบรมฟรี 2 หลักสูตร

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จัดอบรมฟรี 2 หลักสูตร

1. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “ระบบการจัดการธุรกิจพลังงานและการประกอบการกิจการพลังงาน”

สำหรับ กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ / หัวหน้าส่วนงาน / ผู้ประกอบกิจการทางด้านพลังงาน

ช่วงเวลาจัดฝึกอบรม : ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

องค์ความรู้ที่จะได้รับ : ระเบียบ ข้อบังคับการประกอบกิจการด้านพลังงานจากหน่วยงานภาครัฐ การสอบถามข้อมูลการประกอบกิจการด้านพลังงาน โดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

รับสมัครจำนวน 60 ท่านเท่านั้น (ฟรีอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562
และ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมในวันที่ 26 กันยายน 2562

สามารลงทะเบียนตามลิงค์นี้
https://forms.gle/Hc16dbviFn9eHff38
เอกสารรายละเอียดโครงการอบรม สามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้
https://qrgo.page.link/GrB9U
ติดต่อสอบถาม สำนักงานยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล เบอร์ติดต่อ 086-3660064
ผศ.กิตติกร สาสุจิตต์ เบอร์ติดต่อ 089-9988203
นส.โสภาวรรณ วงค์ปวงคำ (ไก่) 081-0276867

---------------------------------------------------

2. อบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการธุรกิจพลังงานและการประกอบการกิจการพลังงาน (ด้านพลังงานแสงอาทิตย์)”

สำหรับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ช่างเทคนิค และผู้สนใจทั่วไป

ช่วงเวลาจัดฝึกอบรม : ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

องค์ความรู้ที่จะได้รับ :
การเริ่มต้นประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทน จากบริษัท เอนจินิโอ จำกัด
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จากบริษัทสยามโซล่าร์เซลล์ จำกัด
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบสูบน้ำ จาก บริษัท กรุนฟอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พบกับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอื่น ๆ

รับสมัครจำนวน 60 ท่านเท่านั้น (ฟรีอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สามารลงทะเบียนตามลิงค์นี้
https://forms.gle/GghsWWoMy1rMzesdA
เอกสารรายละเอียดโครงการอบรม สามารถโหลดได้ตามลิงค์นี้
https://qrgo.page.link/3Wf1d
ติดต่อสอบถาม สำนักงานยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ประสานงาน :
ผศ.ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล เบอร์ติดต่อ 086-3660064
ผศ.กิตติกร สาสุจิตต์ เบอร์ติดต่อ 089-9988203
นส.โสภาวรรณ วงค์ปวงคำ (ไก่) 081-0276867